Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.261.14.2024 Preparaty do higieny szpitalnej 27.06.2024
10:00:00
ZP.261.15.2024 Dostawa pelletu drzewnego 21.06.2024
10:00:00
ZP.261.11.2024 Dostawa stacjonarnego aparatu RTG wraz z modernizacją pracowni RTG 20.05.2024
10:00:00
ZP.261.7.2024 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku 26.04.2024
10:00:00
ZP.261.6.2024 Dostawa endoprotez i implantów 15.04.2024
10:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.261.13.2024 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych 27.05.2024
10:00:00