Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.261.10.2022 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych 12.05.2022
10:00:00