Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 85 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.261.06.2021 Dostawa preparatów do higieny szpitalnej 2021-04-14 10:00:00
ZP.261.05.2021 Dostawa rękawic jednorazowych 2021-04-12 10:00:00
ZP.261.03.2021 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów 2021-03-18 10:00:00
ZP.261.04.2021 Dostawa artykułów żywnościowych 2021-03-17 10:00:00
ZP.261.02.2021 Dostawa implantów do zabiegów na kręgosłupie 2021-03-16 13:00:00
ZP.261.01.2021 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku - powtórka 2021-03-16 12:00:00
ZP.261.33.2020 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku 2021-02-02 10:00:00
ZP.261.32.2020 Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych 2021-02-01 10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń