Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.261.13.2023 Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych - powtórka 31.05.2023
10:00:00
ZP.261.10.2023 Dostawa preparatów do higieny szpitalnej 30.05.2023
10:00:00
ZP.261.12.2023 Dostawa pelletu drzewnego 23.05.2023
12:00:00
ZP.261.8.2023 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku - powtórka 05.05.2023
10:00:00
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.261.11.2023 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych 24.05.2023
10:00:00