Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.261.19.2021 Dostawa pelletu drzewnego 2021-10-22 10:00:00
ZP.261.18.2021 Dostawa chirurgicznego materiału szewnego 2021-10-18 10:00:00