Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.52.2021.MS - Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2021/2022

Data publikacji: 16.09.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
361000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
165000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie O ZAMÓWIENIU nr 2021-BZP 00171068-01 z dnia 2021-09-06 pdf 185 2021-09-06
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ_Zimowe_utrzymanie_dróg_powiatowych_pozamiejskich_w_sezonie_zimowym_2021- pdf 1084 2021-09-06
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Edytowalne_druki docx 152 2021-09-06
Ogłoszenie O ZAMÓWIENIU nr 2021-BZP 00171068-01 z dnia 2021-09-06 pdf 185 2021-09-06
Standardy_zimowego_utrzymania_dróg_powiatowych_pozamiejskich_w_sezonie_zimow pdf 46 2021-09-06
STWiOR_Zimowe_utrzymanie_dróg_powiatowych_pozamiejskich_w_sezonie_zimowym_20 pdf 189 2021-09-06
Wykaz_dróg_powiatowych_pozamiejskich_objętych_zimowym_utrzymaniem_w_sezonie_ pdf 132 2021-09-06
Wykaz_dróg_powiatowych_pozamiejskich_objętych_zimowym_utrzymaniem_w_sezonie_ pdf 121 2021-09-06
Wykaz_dróg_powiatowych_pozamiejskich_objętych_zimowym_utrzymaniem_w_sezonie_ pdf 134 2021-09-06
Wzór_protokołu_odbioru_do_zimowego_utrzymania_dróg_powiatowych_pozamiejskich pdf 78 2021-09-06
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 130 2021-10-19
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 211 2021-09-16
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 118 2021-09-14