Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.52.2021.MS - Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2021/2022

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2021/2022
CUW.262.52.2021.MS
Tryb podstawowy
Usługi
2021-09-16 10:00:00
2021-09-16 11:00:00
2021-10-15

: 2021-09-06 13:31:21
: Kulczyk Magdalena