Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

13/2020 - Dostawa stentgraftów do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji na okres 3 miesięcy

Data publikacji: 18.02.2020, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
302400,00 zł brutto
Zadanie 2 -
276480,00 zł brutto
Zadanie 3 -
139104,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu 13-2020 pdf 155 2020-02-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 58 2020-02-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-02-05
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-02-05
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-02-05
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-02-05
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 100 2020-02-05
Wzór umowa 13-2020 docx 30 2020-02-05
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-02-05
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 20 2020-02-11
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2020-02-19