Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

13/2020 - Dostawa stentgraftów do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji na okres 3 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Dostawa stentgraftów do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji na okres 3 miesięcy
13/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-02-18 11:00:00
2020-02-18 11:15:00
2020-04-17

: 2020-02-05 09:04:08
: Laszkiewicz Ewelina