Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.75.2022.DM - Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2022-2025
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 12.08.2022, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

3000000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu BZP pdf 176 2022-07-18
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ-sig pdf 1235 2022-07-18
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
PPU-Remonty-chodników-2022-2025 pdf 772 2022-07-18
SST 7z 2156 2022-07-18
zał_nr_10_kosztorys ofertowy- przedmiar xls 39 2022-07-18
Załączniki(wersja edytowalna) doc 156 2022-07-18
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1.Wyjasnienia treści SWZ_29.07.22-sig pdf 353 2022-07-29
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogloszenie_o_wynikach_07.10.22 pdf 76 2022-10-07
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 398 2022-08-12