Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.75.2022.DM - Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2022-2025

Informacje o zamówieniu
Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2022-2025
ZP.271.1.75.2022.DM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-08-12 12:00:00
2022-08-12 12:15:00
2022-09-10

: 2022-07-18 14:55:53
: Mazur Karolina