Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.10.2022 - Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 22.08.2022, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

553196,71 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 157 2022-08-04
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ pdf 709 2022-08-04
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 - Formularz oferty docx 32 2022-08-04
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 36 2022-08-04
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postę docx 18 2022-08-04
Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych docx 21 2022-08-04
Załącznik nr 5 - Wykaz osób docx 17 2022-08-04
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy z art. 117 docx 20 2022-08-04
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 20 2022-08-04
Załącznik nr 8 - Projekt_umowy pdf 849 2022-08-04
Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna zip 1481 2022-08-04
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót pdf 85 2022-08-04
Załącznik nr 11 - SSTWiORB zip 4415 2022-08-04
Załącznik nr 12 - Projekt Stałej Organizacji Ruchu zip 1158 2022-08-04
Załącznik nr 13 - Zaświadczenia pdf 518 2022-08-04
Załącznik nr 14 - Załącznik nr 6 do Uchwały RM - Oznaczenia logo pdf 307 2022-08-04
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2 pdf 983 2022-08-12
Odpowiedzi na pytania do SWZ pdf 985 2022-08-11
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert pdf 236 2022-08-22