Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.10.2022 - Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy
ZDP-DT.3430.10.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-22 11:00:00
2022-08-22 11:30:00
2022-09-20

: 2022-08-04 16:56:48
: Kocisz Agnieszka