Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.104.2022.AP - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw przy przedszkolu nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu - II postępowanie
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 08.09.2022, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

18000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2022 BZP 00324693 01 pdf 62 2022-08-30
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ-sig pdf 1170 2022-08-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
OPZ- Opis Przedmiotu Zamówienia docx 43 2022-08-30
PPU-Projektowane Postanowienia Umowy docx 78 2022-08-30
SWZ-wersja edytowalna doc 973 2022-08-30
Załączniki-przedszkole nr18.zip 005 2110 2022-08-30
Załączniki-przedszkole nr18.zip 004 51200 2022-08-30
Załączniki-przedszkole nr18.zip 003 51200 2022-08-30
Załączniki-przedszkole nr18.zip 002 51200 2022-08-30
Załączniki-przedszkole nr18.zip 001 51200 2022-08-30
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert 08.09.2022-sig pdf 409 2022-09-08