Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/31/2021 - Dostawa materiałów biurowych w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 05.10.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

76332,36 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ doc 1451 2021-09-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
załącznik nr 2 do SWZ xls 677 2021-09-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o wyborze oferty pdf 898 2021-10-12
EP_31_2021_ Informacja z otwarcia ofert doc 623 2021-10-05
08d9819c-8974-239b-fe7c-080001c78846-2 pdf 87 2021-09-27