Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

73/2020 - Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej

Data publikacji: 02.10.2020, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
2980,00 zł brutto
Zadanie 2 -
3466,80 zł brutto
Zadanie 3 -
17236,80 zł brutto
Zadanie 4 -
12043,30 zł brutto
Zadanie 5 -
3834,00 zł brutto
Zadanie 6 -
16799,40 zł brutto
Zadanie 7 -
18144,00 zł brutto
Zadanie 8 -
1053,00 zł brutto
Zadanie 9 -
9855,00 zł brutto
Zadanie 10 -
134946,00 zł brutto
Zadanie 11 -
13714,92 zł brutto
Zadanie 12 -
15390,00 zł brutto
Zadanie 13 -
46828,80 zł brutto
Zadanie 14 -
23722,00 zł brutto
Zadanie 15 -
10908,00 zł brutto
Zadanie 16 -
66960,00 zł brutto
Zadanie 17 -
2683,80 zł brutto
Zadanie 18 -
23452,20 zł brutto
Zadanie 19 -
24815,70 zł brutto
Zadanie 20 -
12831,35 zł brutto
Zadanie 21 -
25164,00 zł brutto
Zadanie 22 -
49896,00 zł brutto
Zadanie 23 -
265680,00 zł brutto
Zadanie 24 -
996,30 zł brutto
Zadanie 25 -
3542,40 zł brutto
Zadanie 26 -
18564,00 zł brutto
Zadanie 27 -
2491,78 zł brutto
Zadanie 28 -
23976,00 zł brutto
Zadanie 29 -
61776,00 zł brutto
Zadanie 30 -
24786,00 zł brutto
Zadanie 31 -
1944,00 zł brutto
Zadanie 32 -
1040564,88 zł brutto
Zadanie 33 -
531360,00 zł brutto
Zadanie 34 -
729,00 zł brutto
Zadanie 35 -
7128,00 zł brutto
Zadanie 36 -
14256,00 zł brutto
Zadanie 37 -
54432,00 zł brutto
Zadanie 38 -
152668,80 zł brutto
Zadanie 39 -
1164,24 zł brutto
Zadanie 40 -
100353,60 zł brutto
Zadanie 41 -
157161,60 zł brutto
Zadanie 42 -
1209,60 zł brutto
Zadanie 43 -
20217,60 zł brutto
Zadanie 44 -
122985,00 zł brutto
Zadanie 45 -
27552,00 zł brutto
Zadanie 46 -
17515,20 zł brutto
Zadanie 47 -
2575,80 zł brutto
Zadanie 48 -
29635,20 zł brutto
Zadanie 49 -
9158,40 zł brutto
Zadanie 50 -
14364,00 zł brutto
Zadanie 51 -
33048,00 zł brutto
Zadanie 52 -
20800,80 zł brutto
Zadanie 53 -
5724,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
73-2020 ogłoszenie pdf 842 2020-08-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
73-2020 SIWZ docx 71 2020-08-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
73-2020 formularz oferty elektronicznej xls 599 2020-08-05
73-2020 wzór umowy docx 26 2020-08-05
73-2020 załącznik do formularza oferty doc 217 2020-08-05
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-08-05
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-08-05
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-08-05
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-08-05
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-08-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 30 2020-10-05
73-2020 pytania docx 6201 2020-09-25
73-2020 - sprostowanie, zmiana terminu składania ofert - 3 docx 17 2020-09-23
73 - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 2 docx 17 2020-09-16
Zmiana ogloszenia - 73 pdf 68 2020-09-04
73 - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert docx 17 2020-09-01