Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

73/2020 - Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej

Informacje o zamówieniu
Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej
73/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-10-02 12:00:00
2020-10-02 12:15:00
2020-11-30

: 2020-08-05 12:38:43
: Harackiewicz Emilia