Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.109.2022.AW - Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 23.09.2022, godz. 13:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

135276,92 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 15.09.2022 pdf 60 2022-09-15
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ-sig pdf 673 2022-09-15
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Opis przedmiotu zamówienia docx 26 2022-09-15
PPU docx 104 2022-09-15
Załącznik nr 1 miejsce wykonania nowych nasadzeń docx 1655 2022-09-15
Załącznik nr 2 założenia zieleni - wytyczne ogólne docx 25 2022-09-15
Załącznik nr 3 wykaz drzew i krzewów do nasadzeń xlsx 12 2022-09-15
Załącznik nr 4 zdjęcia istniejących latarni docx 2755 2022-09-15
Załącznik nr 5 - warunki techniczne dla wymiany oświetlenia docx 26 2022-09-15
Załącznik nr 6 zdjęcia urządzeń zabawowych przeznaczonych do demontażu docx 2911 2022-09-15
Załączniki do SWZ_wersja edytowalna docx 64 2022-09-15