Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.109.2022.AW - Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej.

Informacje o zamówieniu
Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej.
ZP.271.1.109.2022.AW
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-09-23 13:00:00
2022-09-23 13:15:00
2022-10-22

: 2022-09-15 11:54:39
: Wesołowska Agnieszka