Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.133.2022.DM - Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle

Data publikacji: 04.11.2022, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
95000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
95000,00 zł brutto
Zadanie 3 -
95000,00 zł brutto
Zadanie 4 -
95000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogloszenie_o_zamówieniu_20.10.22 pdf 250 2022-10-20
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ_Modernizacja-sig pdf 1054 2022-10-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
CZ_1_OPZ_PFU_PPU,zalaczniki 7z 8538 2022-10-20
CZ_2_OPZ_PFU_PPU,zalaczniki 7z 6053 2022-10-20
CZ_3_OPZ_PFU_PPU,zalaczniki 7z 7967 2022-10-20
CZ_4_OPZ_PFU_PPU,zalaczniki 7z 8002 2022-10-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogloszenie_wyniki_08.11.22 pdf 107 2022-11-08