Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.133.2022.DM - Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle

Informacje o zamówieniu
Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle
ZP.271.1.133.2022.DM
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-11-04 11:00:00
2022-11-04 11:10:00
2022-12-03

: 2022-10-20 14:28:59
: Mucha Dorota