Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2930/5/2024 - Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 26.02.2024, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

300000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 82 2024-02-07
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ pdf 396 2024-02-07
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumentacja zip 233 2024-02-07
Formularz oferty docx 45 2024-02-07
Projekt umowy docx 59 2024-02-07
Zał. 1 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 32 2024-02-07
Zał. 2 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 32 2024-02-07
Zał. 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 24 2024-02-07
Zał. 4 - Wykaz sprzętu docx 23 2024-02-07
Zał. 5 - Wykaz osób docx 25 2024-02-07
Zał. 6 - Wykaz robót budowlanych docx 25 2024-02-07
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 135 2024-02-14
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 140 2024-03-19
Informacja z otwarcia ofert pdf 131 2024-02-27