Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2930/5/2024 - Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo

Informacje o zamówieniu
Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo
ZDP.T.2930/5/2024
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-26 09:00:00
2024-02-26 09:30:00
2024-03-26

: 2024-02-07 14:13:37
: Ryś Michał