Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp. 272-332/22 - Dostawa automatycznego analizatora TGA do wyznaczania wilgoci, popiołu, części lotnych - KC-zp. 272-332/22
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 25.07.2022, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

220000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116 2022-06-27
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 76 2022-06-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59 2022-06-27
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28 2022-06-27
Oświadczenie sankcyjne doc 47 2022-06-27
Wzór formularza oferty doc 26 2022-06-27
Wzór_umowy doc 123 2022-06-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 21 2022-07-25
espd-request xml 136 2022-06-27