Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-47/20/27 - Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 02.02.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

29587475,14 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA docx 172 2020-12-31
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wybór oferty pdf 60 2021-03-30
informacja z otwarcia ofert pdf 49 2021-02-02
Remont Ip AL zip 17275 2021-01-25
Remont Ip AP zip 17701 2021-01-25
Remont IVp AL zip 28806 2021-01-25
Remont IVp AP zip 22080 2021-01-25
wyjaśnienia do siwz pdf 762 2021-01-25
JEDZ zip 86 2020-12-31
ogłoszenie o zamówieniu pdf 128 2020-12-31
opis przedmiotu zamówienia - PFU zip 7489 2020-12-31