Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.19.2020 - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 30.12.2020, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

4366273,85 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 83 2020-11-24
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
00-Opis przedmiotu zamówienia 17_11_2020 doc 160 2020-11-24
01-Załącznik nr 1 do OPZ pdf 430 2020-11-24
02-Załącznik nr 2 do OPZ doc 187 2020-11-24
03-Załącznik nr 3 do OPZ doc 27 2020-11-24
04-Załącznik nr 4 do OPZ doc 25 2020-11-24
05-Załącznik nr 5 do OPZ doc 125 2020-11-24
06-Załącznik nr 6 do OPZ doc 31 2020-11-24
07-Załącznik nr 7 do OPZ doc 31 2020-11-24
08-Załącznik nr 8 do OPZ doc 44 2020-11-24
10-Załącznik nr 10 do OPZ docx 23 2020-11-24
11-Załącznik projekt umowy_17_11_2020 doc 176 2020-11-24
2. FORMULARZ OFERTY 16_11_2020 doc 56 2020-11-24
3. FORMULARZ CENOWY doc 57 2020-11-24
5. DOŚW-ZAWODOWE doc 32 2020-11-24
6. POTENCJAŁ TECHN._17_11_2020 doc 41 2020-11-24
8. oswiadczenie_min_euro_5 doc 30 2020-11-24
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 34 2020-11-24
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73 2020-11-24
Uchwała Nr 162_20 doc 66 2020-11-24
Załącznik 1 pdf 80 2020-11-24
Załącznik 2 pdf 81 2020-11-24
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-11-24
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 36 2020-12-21
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 109 2021-02-03
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 24 2021-01-14
Informacja z otwarcia ofert doc 23 2020-12-30
00-Opis przedmiotu zamówienia 17_11_2020 poprawiony doc 160 2020-12-21
10-Załącznik nr 10 do OPZ poprawiony docx 29 2020-12-21
11-Załącznik projekt umowy_16_12_2020 poprawiona doc 173 2020-12-21
Ogłoszenie o zamówieniu TED pdf 115 2020-11-24