Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.19.2020 - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.

Informacje o zamówieniu
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Zp.In.271.19.2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2020-12-30 09:45:00
2020-12-30 10:00:00
2021-02-27

: 2020-11-24 09:11:31
: Woźniak Wojciech