Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.58.2022.AP - Modernizacja placu zabaw w Żłobku nr 6 - II POSTĘPOWANIE
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 02.06.2022, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

150000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2022 BZP 00165497 01 pdf 179 2022-05-18
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ-sig pdf 1048 2022-05-18
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
PPU doc 247 2022-05-18
SWZ docx 177 2022-05-18
ŻŁOBEK 6 -dokumentacja projektowa zip 43684 2022-05-18
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku 2022 BZP 00198900 01 pdf 66 2022-06-08