Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.58.2022.AP - Modernizacja placu zabaw w Żłobku nr 6 - II POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Modernizacja placu zabaw w Żłobku nr 6 - II POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.58.2022.AP
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-06-02 11:00:00
2022-06-02 11:15:00
2022-07-01

: 2022-05-18 13:32:43
: Pluta Angelika