Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/24/2021 - Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 23.09.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

378333,10 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ doc 1036 2021-09-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Szpital Wolski paw 6B_I_II_V_2_PRZEDMIAROWY pdf 1134 2021-09-08
Szpital Wolski paw 6B_I_II_V_2_PRZEDMIAROWY ath 165 2021-09-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
EP_24_2021_ Informacja z otwarcia ofert doc 623 2021-09-23
EP_24_2021_ Unieważnienie doc 625 2021-09-23
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110 2021-09-08