Zamawiający
Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
Tel.: 331-99-01
Faks: 331-99-08
Adres strony internetowej: www.szpital-pilchowice.pl

22/ZP/2021/U - Dostawy leków onkologicznych dla Szpitala w Pilchowicach

Data publikacji: 15.10.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
50803,20 zł brutto
Zadanie 2 -
239880,01 zł brutto
Zadanie 3 -
269749,63 zł brutto
Zadanie 4 -
11523,60 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 162 2021-10-01
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) pdf 398 2021-10-01
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Jednolity europejski dokument zamówienia zip 81 2021-10-01
Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30 2021-10-01
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności JEDZ doc 41 2021-10-01
załącznik nr 4 - Wzór oferty docx 29 2021-10-01
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy 7z 701 2021-10-01
Załącznik nr 6 - Arkusz asortymentowo cenowy xls 39 2021-10-01
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) pdf 146 2021-10-07
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura pełna) pdf 147 2021-10-08
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) pdf 171 2021-10-07
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 165 2021-10-15
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) pdf 174 2021-10-15
ZMIANA 2 Załącznik nr 5.2 umowa B leki cytostatyczne do rozpuszczenia pdf 574 2021-10-08
ZMIANA Załącznik nr 5.1 umowa A leki pdf 570 2021-10-07
ZMIANA Załącznik nr 5.2 umowa B leki cytostatyczne do rozpuszczenia pdf 572 2021-10-07