Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

RK-ZN.261.21.2022.AR - Dostawa twardościomierza uniwersalnego dla Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 26.05.2022, godz. 10:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

240000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 101 2022-04-27
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 3 pdf 39 2022-05-17
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 2 pdf 38 2022-05-10
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 1 pdf 39 2022-04-29
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 74 2022-04-29
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zmienione) doc 27 2022-04-29
Formularz oferty doc 56 2022-04-27
Projekt umowy doc 105 2022-04-27
Protokól odbioru doc 41 2022-04-27
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert 2 docx 43 2022-05-17
Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 40 2022-05-10
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 37 2022-04-29
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 37 2022-05-26