Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN - 20/21/1 - Dostawa leków i substancji recepturowych

Data publikacji: 25.11.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
3202,20 zł brutto
Zadanie 2 -
459270,00 zł brutto
Zadanie 3 -
409,86 zł brutto
Zadanie 4 -
1876,18 zł brutto
Zadanie 5 -
72576,00 zł brutto
Zadanie 6 -
70,79 zł brutto
Zadanie 7 -
1473,12 zł brutto
Zadanie 8 -
388635,30 zł brutto
Zadanie 9 -
44388,00 zł brutto
Zadanie 10 -
1123,20 zł brutto
Zadanie 11 -
3677,40 zł brutto
Zadanie 12 -
40342,43 zł brutto
Zadanie 13 -
2149,74 zł brutto
Zadanie 14 -
6505,80 zł brutto
Zadanie 15 -
90,46 zł brutto
Zadanie 16 -
176904,00 zł brutto
Zadanie 17 -
18144,00 zł brutto
Zadanie 18 -
2707,34 zł brutto
Zadanie 19 -
20839,68 zł brutto
Zadanie 20 -
1242,00 zł brutto
Zadanie 21 -
1045,28 zł brutto
Zadanie 22 -
10972,58 zł brutto
Zadanie 23 -
478735,27 zł brutto
Zadanie 24 -
1337,47 zł brutto
Zadanie 25 -
90582,84 zł brutto
Zadanie 26 -
33587,14 zł brutto
Zadanie 27 -
97718,40 zł brutto
Zadanie 28 -
13487,47 zł brutto
Zadanie 29 -
1629,94 zł brutto
Zadanie 30 -
51,88 zł brutto
Zadanie 31 -
2211,30 zł brutto
Zadanie 32 -
73934,70 zł brutto
Zadanie 33 -
2053,51 zł brutto
Zadanie 34 -
200,88 zł brutto
Zadanie 35 -
42,12 zł brutto
Zadanie 36 -
37,10 zł brutto
Zadanie 37 -
1818,72 zł brutto
Zadanie 38 -
118353,53 zł brutto
Zadanie 39 -
19740,48 zł brutto
Zadanie 40 -
3954825,00 zł brutto
Zadanie 41 -
340200,00 zł brutto
Zadanie 42 -
1068,55 zł brutto
Zadanie 43 -
392,69 zł brutto
Zadanie 44 -
9225,00 zł brutto
Zadanie 45 -
80,90 zł brutto
Zadanie 46 -
20073,60 zł brutto
Zadanie 47 -
199,88 zł brutto
Zadanie 48 -
21039,64 zł brutto
Zadanie 49 -
14624,45 zł brutto
Zadanie 50 -
12323,12 zł brutto
Zadanie 51 -
2771,07 zł brutto
Zadanie 52 -
8990,81 zł brutto
Zadanie 53 -
8752,07 zł brutto
Zadanie 54 -
7600,66 zł brutto
Zadanie 55 -
1058,29 zł brutto
Zadanie 56 -
49,43 zł brutto
Zadanie 57 -
653,40 zł brutto
Zadanie 58 -
9143,99 zł brutto
Zadanie 59 -
37892,34 zł brutto
Zadanie 60 -
7840,80 zł brutto
Zadanie 61 -
317,56 zł brutto
Zadanie 62 -
2141,10 zł brutto
Zadanie 63 -
9521,28 zł brutto
Zadanie 64 -
921,56 zł brutto
Zadanie 65 -
41,57 zł brutto
Zadanie 66 -
426,49 zł brutto
Zadanie 67 -
59,51 zł brutto
Zadanie 68 -
415,80 zł brutto
Zadanie 69 -
7878,60 zł brutto
Zadanie 70 -
64530,00 zł brutto
Zadanie 71 -
16362,00 zł brutto
Zadanie 72 -
1614,60 zł brutto
Zadanie 73 -
1375,70 zł brutto
Zadanie 74 -
108,99 zł brutto
Zadanie 75 -
2268,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu _ po publikacji pdf 1098 2021-10-18
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ PN 20_21_1 Dostawa leków i substancji recepturowych docx 101 2021-10-18
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
JEDZ zip 88 2021-10-18
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 728 2021-10-18
ZAŁĄCZNIK NR 2 - GRUPA KAPITAŁOWA docx 17 2021-10-18
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie WYROBY MEDYCZNE docx 13 2021-10-18
ZAŁĄCZNIK NR 5_Oświadczenie o aktualności informacji docx 18 2021-10-18
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienia do SWZ PN_20_21_1 pdf 322 2021-10-28
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Sprostowanie dotyczące unieważnienia pakietu 11 pdf 38 2022-01-17
Unieważnienie pakietów_Strona WWW pdf 39 2021-11-30
Informacja z otwarcia ofert PN_20_21_1 pdf 133 2021-11-25
Wyjaśnienia II do SWZ PN_20_21_1 pdf 422 2021-11-15