Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN - 20/21/1 - Dostawa leków i substancji recepturowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków i substancji recepturowych
PN - 20/21/1
przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-11-25 08:00:00
2021-11-25 09:00:00
2022-02-22

: 2021-10-18 09:53:28
: Krajewska Anna