Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.21.2022 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P)
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 30.09.2022, godz. 09:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

1010429,01 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 151 2022-09-15
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) pdf 581 2022-09-15
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1. FORMULARZ OFERTY doc 51 2022-09-15
10. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 35 2022-09-15
6. F-WYKAZ OSÓB doc 33 2022-09-15
7. Wykaz robót doc 32 2022-09-15
8. F-Oświadczenie-uprawnienia doc 29 2022-09-15
Dokumentacja techniczna zip 7508 2022-09-15
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 32 2022-09-15
Kosztorys ofertowy Opatówek ul.Ogrodowa xlsx 18 2022-09-15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36 2022-09-15
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 28 2022-09-15
Umowa - projekt droga ul. Ogrodowa Opatówek doc 121 2022-09-15
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 28 2022-09-15
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogloszenie o uniewaznieniu postepowania pdf 59 2022-10-04
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2022-09-30