Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.21.2022 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P)

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Ogrodowa (675519 P)
Zp.In.271.21.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-09-30 09:45:00
2022-09-30 10:00:00
2022-10-29

: 2022-09-15 15:24:01
: Woźniak Wojciech