Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.93.2022.RM - Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacja i usunięcie drzew w Parku Orderu Uśmiechu w ramach realizacji projektu pn.: "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 19.09.2022, godz. 11:45


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2959041,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 22.08.2022 - 2022-OJS160-456702- pdf 121 2022-08-22
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ-ZP.271.1.93.2022-sig pdf 1684 2022-08-22
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokuementacja projetkowa.7z 010 18203 2022-08-22
Dokuementacja projetkowa.7z 009 51200 2022-08-22
Dokuementacja projetkowa.7z 008 51200 2022-08-22
Dokuementacja projetkowa.7z 007 51200 2022-08-22
Dokuementacja projetkowa.7z 006 51200 2022-08-22
Dokuementacja projetkowa.7z 005 51200 2022-08-22
Dokuementacja projetkowa.7z 004 51200 2022-08-22
Dokuementacja projetkowa.7z 003 51200 2022-08-22
Dokuementacja projetkowa.7z 002 51200 2022-08-22
Dokuementacja projetkowa.7z 001 51200 2022-08-22
espd-request zip 91 2022-08-22
PPU-ZP.271.1.93.2022 pdf 1257 2022-08-22
załącznik 1 A - szczegółowy kosztorys ofertowy xls 67 2022-08-22
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1. Modyfikacja SWZ 30.08.2022 ZP.271.1.93.2022-sig pdf 612 2022-08-30
formularz ofertowy oraz załączniki w wersji edytowalnej docx 858 2022-08-30
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
(2) Wyjaśnienia treści SWZ. 13.09.2022 - ZP.271.1.93.2022-sig pdf 326 2022-09-13
(1) Wyjaśnienia treści SWZ. 09.09.2022 - ZP.271.1.93.2022-sig pdf 611 2022-09-09
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 362 2022-09-19