Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.93.2022.RM - Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacja i usunięcie drzew w Parku Orderu Uśmiechu w ramach realizacji projektu pn.: "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV

Informacje o zamówieniu
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacja i usunięcie drzew w Parku Orderu Uśmiechu w ramach realizacji projektu pn.: "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV
ZP.271.1.93.2022.RM
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-09-19 11:45:00
2022-09-19 12:00:00
2022-12-17

: 2022-08-22 13:17:16
: Mikołajewicz Rafał