Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-542/19 - dostawa segmentu analizy Malware dla WIEiT - KC-zp.272-542/19
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 144 2019-08-30
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 63 2019-08-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
espd-request xml 246 2019-08-30
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76 2019-08-30
Wykaz zrealizowanych zamówień doc 21 2019-08-30
Wykaz_osób_wyznaczonych_do_realizacji_zamówienia doc 42 2019-08-30
Wzór formularza oferty - dostawy docx 29 2019-08-30
Wzór umowy - dostawy doc 30 2019-08-30
Załącznik do SIWZ - specyfikacja komponentów docx 110 2019-08-30
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. doc 26 2019-08-30
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 279 2019-09-23
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ II doc 278 2019-09-25
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
espd-request pdf pdf 82 2019-08-30
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2019-10-02