Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 85 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

ZP.261.34.2018 - Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ doc 413 2018-12-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 55 2018-12-27
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik asortymentowo-cenowy xls 986 2018-12-27
Załącznik nr 3 - Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej doc 29 2018-12-27
Załącznik nr 4 - Terminarz dostaw doc 34 2018-12-27
Załącznik nr 5 - Wzór umowy doc 109 2018-12-27
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dokumentach doc 27 2018-12-27
Załącznik nr 7 - Formularz JEDZ doc 80 2018-12-27
Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych dostaw doc 38 2018-12-27
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ doc 307 2019-01-18
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powtórzenie czynności wyboru ofert na pakiet nr 14 doc 102 2019-04-16
UNIEWAŻNIENIE postępowania pakiet nr 20 doc 93 2019-04-12
Powtórzenie czynności wyboru ofert pakiet nr 20 doc 112 2019-04-05
Powtórzenie czynności wyboru ofert doc 90 2019-03-28
Powtórzenie czynności wyboru ofert nr 2 doc 86 2019-03-28
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 362 2019-03-27
Informacja z otwarcia ofert doc 377 2019-02-14
Sprostowanie ogłoszenia II i III pdf 96 2019-02-04
Sprostowanie odpowiedzi - zmiany SIWZ doc 84 2019-01-29
Sprostowanie ogłoszenia wstępne nr II 34.2018 pdf 71 2019-01-29
Sprostowanie ogłoszenia wstępne nr III 34.2018 pdf 94 2019-01-29
Sprostowanie ogłoszenia 34.2018 pdf 86 2018-12-31
Ogłoszenie o zamówieniu 34.2018 pdf 1153 2018-12-27
Sprostowanie ogłoszenia wstępne 34.2018 pdf 87 2018-12-27
Ogłoszenie wstępne pdf 1099 2018-12-21