Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 85 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

ZP.261.34.2018 - Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych
ZP.261.34.2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-02-14 10:00:00
2019-02-14 10:10:00
60 dni

: 2018-12-21 13:06:07
: Wiszniewski Damian