Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-7-2020 - Sukcesywne dostawy leków
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Sprostowanie ogłoszenia DUUE pdf 161 2020-03-03
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 391 2020-02-04
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 174 2020-02-04
Zał. nr 2 Formularz asortymentowo -cenowy xls 213 2020-02-04
Zał. nr 3 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 239 2020-02-04
Zał. nr 4 Oświadczenie Wykonawy - Przedmiot zamówienia doc 37 2020-02-04
Zał. nr 5 Istotne postanowienia umowy doc 99 2020-02-04
Zał. nr 6 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46 2020-02-04
Zał. nr 7 - Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych doc 73 2020-02-04
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 78 2020-02-19
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych doc 46 2020-04-23
Zał.1 Formularz oferty - Oferty dodatkowe doc 59 2020-04-16
Zał.2 Specyfikacja asortymentowo- cenowa - Oferty dodatkowe xls 50 2020-04-16
Informacja z otwarcia ofert doc 765 2020-03-06
Modyfikacja - Zał.1 Formularz oferty doc 176 2020-02-19
Modyfikacja - Zał.2 Formularz asortymentowo-cenowy xls 216 2020-02-19
Modyfikacja -SIWZ doc 402 2020-02-19
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-S024-053056 pdf 334 2020-02-04