Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-7-2020 - Sukcesywne dostawy leków

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy leków
DZP-270-7-2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-06 09:00:00
2020-03-06 09:30:00
2020-04-23 09:00:00
2020-04-23 09:30:00
60 dni

: 2020-01-30 10:35:34
: Zajdler Joanna