Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

53/2019 - Dostawa sprzętu komputerowego

Data publikacji: 13.09.2019, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
527227,20 zł brutto
Zadanie 2 -
24314,64 zł brutto
Zadanie 3 -
53569,16 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogloszenie 53 pdf 143 2019-07-09
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 58 2019-07-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2019-07-09
Formularz parametrów technicznych docx 45 2019-07-09
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2019-07-09
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2019-07-09
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2019-07-09
USK - dostawa komputerów docx 39 2019-07-09
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 88 2019-07-09
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2019-07-09
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 21 2019-09-13
Zapytania 2 docx 31 2019-09-04
53-2019 zmiana ogłoszenia 3 pdf 84 2019-08-30
53-2019 zmiana ogłoszenia 2 pdf 67 2019-08-28
modyfikacja 2 - 53-2019 doc 77 2019-08-27
załacznik nr 1.1 - poprawiony na dzień 27.08.2019 docx 44 2019-08-27
zmiana terminu 3 - 53-2019 doc 45 2019-08-27
zmiana ogłoszenia pdf 68 2019-08-14
Zapytania i zmiana terminu składania ofert docx 48 2019-08-09
Zmieniony arkusz parametrów technicznych docx 45 2019-08-09