Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

53/2019 - Dostawa sprzętu komputerowego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego
53/2019
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-13 12:00:00
2019-09-13 12:15:00
2019-11-11

: 2019-07-09 09:52:03
: Maciejewska Martyna