Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/150/2022/AZP - Dostawa urządzeń elektronicznych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Data publikacji: 19.08.2022, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
3500,00 zł brutto
Zadanie 2 -
3450,00 zł brutto
Zadanie 3 -
9150,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
00302704.01 pdf 119 2022-08-11
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ doc 595 2022-08-11
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1_Wzór oferty doc 324 2022-08-11
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55 2022-08-11
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 87 2022-08-11
4_Wzór_umowy docx 43 2022-08-11
5_Kalkulacja cenowa xlsx 13 2022-08-11
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otrwarcia ofert pdf 579 2022-08-19