Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
CRZP/182/2022/AZP Oddymianie budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku, dz. nr 41, obręb 073 - powtórne 14.10.2022
10:00:00
CRZP/205/2022/AZP Przebudowa pomieszczeń na parterze skrzydła zachodniego w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej - powtórne 07.10.2022
10:00:00
CRZP/181/2022/AZP Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 4 06.10.2022
10:00:00
CRZP/195/2022/AZP Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3 28.09.2022
10:00:00
CRZP/172/2022/AZP Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku A Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne 08.09.2022
10:00:00
CRZP/166/2022/AZP Budowa budynku technicznego pod chłodnice znajdujące się przy budynku H przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne 05.09.2022
10:00:00
CRZP/156/2022/AZP Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 3 26.08.2022
10:00:00
CRZP/139/2022/AZP Oddymianie budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku, dz. nr 41, obręb 073. 25.08.2022
11:00:00
CRZP/119/2022/AZP Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 16.08.2022
11:00:00
CRZP/127/2022/AZP Budowa budynku technicznego pod chłodnice znajdujące się przy budynku H przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni 09.08.2022
10:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
CRZP/233/2022/AZP Świadczenie usług badawczych przez specjalistę w projekcie 07.12.2022
10:00:00
CRZP/219/2022/AZP Remont statku Dar Młodzieży do przeglądu pośredniego 06.12.2022
10:00:00
CRZP/227/2022/AZP Specjalistyczne tłumaczenie z języka polskiego na angielski i redakcja językowa dokumentów na potrzeby projektu "Prowadzenie bezpiecznych operacji ładunkowych na wybranych typach zbiornikowców" NAWA SPINAKER- powtórne 29.11.2022
10:00:00
CRZP/177/2022/AZP Wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów - USOS oraz aplikacji stowarzyszeniowych 14.11.2022
10:00:00
CRZP/223/2022/AZP Usługi hotelarskie na potrzeby szkolenia wewnętrznego pracowników z korzystania z nowo powstałego systemu eCUDO.pl - powtórne 14.11.2022
10:00:00
CRZP/218/2022/AZP Świadczenie usług badawczych na stanowisku Analityk/Próbobiorca - 2 osoby 24.10.2022
10:00:00
CRZP/215/2022/AZP Usługi hotelarskie na potrzeby szkolenia wewnętrznego pracowników z korzystania z nowo powstałego systemu eCUDO.pl 21.10.2022
10:00:00
CRZP/213/2022/AZP Voucher na przeprowadzenie szkoleń zdalnych w zakresie uczenia maszynowego oraz deep learning w języku Python 19.10.2022
10:00:00
CRZP/216/2022/AZP Serwis urządzenia spektrometr z plazmą wzbudzoną indukcyjnie z kwadrupolowym detektorem masowym (ICP-MS) model NexION 350D firmy PERKINELMER 18.10.2022
10:00:00
CRZP/141/2022/AZP Dostawa poprawek na urządzenie POS MV firmy Applanix 13.10.2022
10:00:00
Poprzednie Następne