Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/150/2022/AZP - Dostawa urządzeń elektronicznych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Informacje o zamówieniu
Dostawa urządzeń elektronicznych dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
CRZP/150/2022/AZP
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-08-19 10:00:00
2022-08-19 10:15:00
2022-09-17

: 2022-08-11 14:13:24
: Bednarska-Gloza Aneta