Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
CRZP/231/2022/AZP Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 14- 3 30.11.2022
10:00:00
CRZP/230/2022/AZP Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia Żyrokompas dla statku badawczego r/v IMOR 28.11.2022
10:00:00