Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
CRZP/105/2021/AZP Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/1 2021-10-01 10:00:00
CRZP/97/2021/AZP Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2021/GA/3,4,5 2021-09-24 10:00:00
CRZP/111/2021/AZP Dostawa oprogramowania specjalistycznego dla UMG w 2021 roku - 5 2021-09-23 10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń