Zamawiający
Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje
Tel.: 3275638
Faks: 3275630
Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl

RI.ZP.271.6.2023 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Gminy Międzyzdroje oraz jej jednostek organizacyjnych
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 20.04.2023, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

5930832,70 zł brutto
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Lista obiektow Załącznik nr 1 do umowy doc 327 2023-03-21
oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-zamowienia-o-wa docx 26 2023-03-21
PPU zaparafowane Energia pdf 909 2023-03-21
Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz oferty doc 67 2023-03-21
Załącznik nr 1 do wniosku Wykaz obiektów docx 24 2023-03-21
Załącznik nr 2 do umowy -Formularz cenowy xlsx 21 2023-03-21
Załącznik nr 3 do umowy - Pełnomocnictwo doc 30 2023-03-21
Załącznik nr 5 do SWZ wykaz usług docx 16 2023-03-21
Załącznik nr 7 do SWZ Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowe docx 30 2023-03-21
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 115 2023-07-04
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 55 2023-04-28
Informacja z otwarcia ofert pdf 38 2023-04-21
Formularz cenowy załącznik nr 2 do PPU - zmiana nr 2 xlsx 21 2023-04-18
Lista PPE, Załącznik nr 1 do wniosku - zmiana doc 329 2023-04-18
Powiadomienie o zmianach SWZ 2 pdf 42 2023-04-18
Załącznik nr 1do Wniosku - zmiana docx 24 2023-04-18
Formularz cenowy załącznik nr 2 do PPU - zmiana nr 1 xlsx 21 2023-04-12
Powiadomienie o zmianach SWZ pdf 60 2023-04-12
Odpowiedzi SWZ pdf 160 2023-04-06
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137 2023-03-21
STANDARDOWY FORMULARZ docx 67 2023-03-21
SWZ pdf 1856 2023-03-21