Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

113/2020 - Usługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 24 miesięcy
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 10.02.2021, godz. 12:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

2122724,16 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
113-2020 ogloszenie pdf 115 2020-12-16
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
113-2020 SIWZ docx 64 2020-12-16
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
113-2020 Formularz oferty docx 17 2020-12-16
113-2020 wzór umowy doc 156 2020-12-16
113-2020 Załączniki 2.1 i 2.2 doc 106 2020-12-16
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24 2020-12-16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58 2020-12-16
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 19 2020-12-16
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 2 doc 18 2020-12-16
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25 2020-12-16
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
113-2020 info z otwarcia ofert docx 18 2021-02-11
113-2020 zmiana ogłoszenia 4 pdf 67 2021-01-29
113-2020 zmiana ogłoszenia 3 pdf 67 2021-01-26
113-2020 pytania 3, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu 4 docx 17 2021-01-25
113-2020 zmiana ogłoszenia 2 pdf 66 2021-01-25
113-2020 pytania 2 i zmiana terminu 3 docx 15 2021-01-21
113-2020 zmiana terminu 2 docx 14 2021-01-20
113-2020 zmiana ogłoszenia pdf 67 2021-01-15
113-2020 pytania i zmiana terminu docx 16 2021-01-12