Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

113/2020 - Usługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 24 miesięcy

Informacje o zamówieniu
Usługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 24 miesięcy
113/2020
Przetarg nieograniczony
Usługi
2021-02-10 12:00:00
2021-02-10 12:15:00
2021-04-10

: 2020-12-16 09:38:32
: Harackiewicz Emilia