Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-42-2020 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie UZP doc 54 2020-08-06
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 186 2020-08-06
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50 2020-08-06
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53 2020-08-06
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 100 2020-08-06
Zał. nr 6 Zasady środowiskowe dla firm zewnętrznych doc 73 2020-08-06
Załącznik 1 - Formularz oferty doc 58 2020-08-06
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 20 2020-08-17
Zał.2 Specyfikacja techniczna doc 155 2020-08-06