Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-42-2020 - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
DZP-270-42-2020
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-08-17 09:30:00
2020-08-17 10:00:00
30 dni

: 2020-08-06 08:55:54
: Zajdler Joanna